PRISER

Fysioterapi

55min 70e

LymphaTouch

55 min 75€

Massage

55min e 65€

Grupper per termin (15x)  220e per gång 18/17€
Pensionärer och studeranden 205e

Priserna är i kraft från 1.8.2022