PERSONAL

SAMSUNG CSC

Ghita Boussir, Fysioterapeut (ägare)

Fysioterapeutexamen 1979

Spec, i ortopedisk rörelse- och träningsterapi

Diplomerad PhysioFit ledare

PhysioPilates ledare

Fördjupad mödravårdsfysioterapi

Lång erfarenhet av förebyggande fysioterapi

Har lett en mångfald av gymnastik och dansgrupper

Kontakt:
+358 50 5632536