Osteopati

osteopatia-Vaasa-Osteopati-Vasa

Vad är Osteopati?

Osteopati är vårdvetenskap som behandlar kroppen som en helhet. I backgrunden är tanken att kroppen är en självreglerande och självvårdande helhet. Osteopatens uppgift är att ta bort hinder för dessa naturliga processer och återge kroppen hälsa, inte bara att vårda sjukdom.

Med osteopati vårdar man bland annat nervsystemets funktion, blodcirkulation, immunskyddet och ämnesomsättningen med olika tekniker som påverkar kroppens strukturer. Med detta får vi en djup påverkan för kroppens välmående och vi kommer åt de bakomliggande orsakerna för smärtor och spänningar. Syftet med den osteopatiska behandlingen är att befrämja kroppens funktion som en helhet, och med det hälsa.

Behandlingen upplevs vanligtvis som mjuk och behaglig, i backgrunden är alltid respekt för kroppen. Behandlingen utformar sig alltid efter klienten och situationen som klienten har, två likadana behandlingar finns inte. För denna orsak passar osteopati för människor i alla åldrar och kan användas för att vårda en stor mängd av problem.

Med vänlig hälsning,

Karl Miika Wikberg, Fysioterapeut, MT- specialiserad, Osteopati specialiserande